- Renten heves to ganger neste år

Økonomene i Nordea venter første renteøkning fra Norges Bank i mars 2013.

Nordea-økonom Erik Bruce. Foto: Finansavisen
Politikk

God vekst, et relativt stramt arbeidsmarked, noe høyere inflasjon og noe lysere utsikter internasjonalt tilsier at Norges Bank ønsker å sette opp renten i prognoseperioden, skriver Nordea Markets i sin rapport "Økonomisk Oversikt".Ifølge rapporten forventes den internasjonale veksten å ta seg noe opp i årene som kommer, men uten å bli veldig høy. I Norge ventes veksten å bli bremset noe opp av en moderat renteoppgang. Økonomene i Nordea venter første renteøkning fra Norges Bank i mars 2013.Det ventes to renteøkninger neste år, uten at det vil føre til en varig videre kronestyrking."I 2014 kan takten i renteøkningene økes noe, men siden vi venter renteøkninger også i andre land, kan Norges Banks økninger skje uten at trykket mot en sterkere krone bli for stort", heter det.Her finner du hele rapporten

Nyheter
Næringsliv