Spår fortsatt vekst for oljenæringen

Statistisk sentralbyrå spår videre vekst i petroleumsinvesteringene, men veksten vil ikke være like høy som i år.

Olje - Foto - Scanpix
Politikk

Investeringene i petroleumsvirksomheten økte med over 13 prosent i fjor, og veksten antas å bli den samme i år, melder Statistisk sentralbyrå (SSB) i sine Økonomiske analyser 4/2012.SSB anslår nå at investeringene til olje- og gassvirksomheten, inkludert rørtransport, til 204 milliarder kroner for 2013. Dette er 9,8 milliarder mer enn ved forrige rapportering.De forventer at petroleumsinvesteringene også vil holde seg høye de neste årene, men da med langt lavere vekstrater."Vi anslår at veksten i petroleumsnæringens etterspørsel har økt veksten i BNP Fastlands-Norge med 0,5 prosentpoeng i 2011, og at effektene i 2012 og 2013 vil bli av samme størrelsesorden", skriver SSB."Flere store prosjekter ventes å holde investeringene høye i årene framover. Det investeres i en kombinasjon av nye felt, slik som Goliat, Valemon og Gudrun, og gamle felt, som Ekofisk, Eldfisk og Troll", heter det i rapporten."De eldre plattformene både oppgraderes og utvides for å inkludere utvinning fra nærliggende felt. Produksjonsboringen har økt kraftig siden starten på 2000-tallet. Flere brønner bidrar til å øke utvinningen. Vi venter at denne utviklingen vil forsterkes i årene framover og dermed bidra til økning i de samlede petroleumsinvesteringene, om enn noe svakere enn i 2011 og 2012", fortsetter SSB.Les mer hos SSB.Følg HegnarOnline på Facebook her!

Nyheter
Næringsliv