Svake makrotall fra Storbritannia

Britiske innkjøpssjefer er langt mer pessimistiske enn ventet.

Storbritannia - England - London - Foto: Scanpix
Politikk

De britiske innkjøpssjefenes forventningsindeks (Purchasing Management Index) for industrien endte på 45,2 i august, viser endelige tall.Ifølge en sammenstilling utført av Bloomberg News var det på forhånd ventet en indeks på 46,1.En indeks over 50 viser tiltagende aktivitetsnivå.Hele PMI-rapporten for Storbritannia Hele PMI-rapporten for eurosonen

Nyheter
Næringsliv