Svakere norsk PMI

Norske innkjøpssjefer er nå mer pessimistiske enn tidligere.

Skuffet norsk tilskuer - Foto: Scanpix
Politikk

De norske innkjøpssjefenes forventningsindeks (Purchasing Management Index) falt fra 48,7 poeng i august, viser sesongjusterte tall, ifølge Danske Markets.Juli-tallene ble opprevidert fra 48,7 til 49,1."Hovedindeksen trekkes også mye ned av et kraftig fall i indeksen for lagre av innkjøpsvarer. Som nevnt tidligere kan et fall i denne delindeksen enten skyldes at bedriftene bevisst holder igjen på etterspørselen etter innsatsvarer fordi de forventer lavere salg. Alternativt kan det skyldes at produksjonen har vært høyere enn ventet, slik at de har tømt lagrene av innsatsvarer uventet mye. Ettersom vi har sett et kraftig fall i ordre- og produksjonsindeksene de seneste månedene, er det naturlig å anta at dette er en ønsket lagertilpasning", skriver sjeføkonom Frank Jullum i meldingen.Norsk PMI er er Norges innkjøpssjefsindeks og er et samarbeid mellom NIMA (Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk) og Danske Markets.Tall for delindeksen over 50 innebærer tilvekst, tilsvarende betyr indekstall under 50 en avmatning.Følg HegnarOnline på Facebook her!

Nyheter
Næringsliv