Venstre vil ha en miljø- og energireform

Venstres programkomité pusser på den grønne profilen og vil kutte minst 40 prosent av norske klimautslipp innen 2020 og bygge dobbeltsporet Intercity-jernbane innen 2025.

Trine Skei Grande. Foto: Scanpix
Politikk

Programkomiteen vil ha en miljø- og energireform som innfrir klimamålene, og går lenger i sine mål om kutt i utslippene enn klimaforliket. Klimaforliket på Stortinget mellom alle de politiske partiene bortsett fra Fremskrittspartiet har som målsetting å kutte 30 prosent av utslippene innen 2020. Venstre vil ha programfestet 40 prosent kutt, det samme målet som blant andre Danmark har.Øvrige miljø- og klimaforslag som skal bidra til reformen er forslagene om å gradvis erstatte olje- og gassutvinning med produksjon av ren, fornybar energi, 50 prosent statlig støtte til store kollektivinvesteringer i de store byene og dobbeltsporet Intercity-jernbane innen 2025.Programkomiteen har blitt ledet av Guri Melby, og forslagene til nytt partiprogram skal i høst ut på høring i partiorganisasjonen og vedtas på Venstres landsmøte i april neste år. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv