I 2011 økte bøndenes gjeld med i snitt 126.000 danske kroner til i alt 10,6 millioner danske kroner per gårdsbruk.Gjeldsnivået i det danske landbruket har nå vært økende i fire år på rad. Siden 2008 er gjelden økt med 1,7 millioner danske kroner per gårdsbruk.Ifølge Danmarks Statistik skyldes dette blant annet at bondegårdene vokser. Hver bonde får flere dyr og større arealer, og i takt med dette vokser gjelden.Men i tillegg har det vært økende behov for finansiering av løpende driftsunderskudd, påpeker Danmarks Statistik. (©NTB)