Stoltenberg-regjeringen har ansatt 534 nye medarbeidere i departementene siden de rødgrønne overtak makten i 2005. I dag har departementene 4.306 ansatte.Samtidig har driftsutgiftene i statsetatene økt med 53 milliarder kroner fra 95 til 148 milliarder kroner siden 2005, skriver Aftenposten.I mange underliggende etater er veksten enda høyere. Raskest går det i Utlendingsdirektoratet, Vegvesenet, Bufetat, domstolene og Nav. Av de største statlige etatene, er det bare Statistisk sentralbyrå og Mattilsynet som i dag har færre ansatte enn da Stoltenberg-regjeringen tok over makten.Totalt har antallet ansatte i departementer og underliggende etater økt fra 83.000 til 95.000 siden 2005. Høyre reagerer på tallene.- Dette er ikke byråkratenes feil, dette er Jens Stoltenbergs ansvar. Jeg savner en politisk vilje i regjeringen til å modernisere det statlige apparatet, og evne til å gjennomføre nødvendig effektivisering, sier Høyres nestleder Jan Tore Sanner til Aftenposten.Samtidig som antallet ansatte stiger, føler store deler av statsapparatet seg overarbeidet. I flere arbeidsmiljøundersøkelser forteller medarbeiderne i departementene om altfor mange oppgaver, høyt arbeidspress og tungvinte datasystemer. Problemene er størst i Justisdepartementet, der nesten halvparten sier at de vurderer å slutte, og sykefraværet er rekordhøyt. (©NTB)