- Økningen fra i fjor må ses i sammenheng med at svært mange av dem som tidligere hadde tidsbegrenset uførestønad, nå har fått innvilget en varig uførepensjon, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad.Ved utgangen av september var det 309.800 personer som fikk uførepensjon fra Nav. Det er 700 færre enn ved utgangen av juni, men sammenlignet med september i fjor har det blitt 6.700 eller 2,2 prosent flere uføre.
Stabil andel
Andelen uføre i befolkningen har holdt seg stabil på 9,5 prosent i samme periode.Hele 47 prosent av dem som ble uføre i årets tre første måneder hadde tidligere en tidsbegrenset uførestønad. I tredje kvartal var andelen sunket til 31 prosent.I andre og tredje kvartal i år var det henholdsvis 7 prosent og 16 prosent færre som fikk innvilget uførepensjon enn på samme tid i fjor.Antall uføre gikk ned, fordi det i denne perioden var flere uførepensjonister som gikk av med alderspensjon enn det var personer som fikk innvilget uførepensjon.- Vi er nå i starten av en periode hvor de store etterkrigskullene går av med alderspensjon. Dette vil bidra til å redusere antall uføre, sier Lystad. (NTB)