EU vil gi matvarehjelp til fattige europeere

Stadig flere europeere er så fattige at de ikke har råd til nok mat til seg selv og sine barn. Derfor vil EU-kommisjonen at det nå skal opprettes et eget nødhjelpsfond for EU-borgere.

Foto: AP
Politikk
Kommisjonen foreslår at det settes av 2,5 milliarder euro, tilsvarende 18,6 milliarder norske kroner, til fondet i perioden fra 2014 til 2020.Dansk Røde Kors stiller seg bak forslaget.- Vi opplever en sterkt stigende fattigdom i store deler av Europa, særlig i Sør- og Øst-Europa, påpeker generalsekretær Anders Ladekarl.De nye fondet skal avløse EUs tidligere praksis, som har vært å ta penger fra landbruksbudsjettet til matvarehjelp. (©NTB)