Hittil i år er det kommet 7.033 asylsøkere fra 97 land til Norge. Det er om lag 100 flere enn til samme tid i fjor, viser tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI).De fleste asylsøkerne kommer fra Somalia, Eritrea og Afghanistan, viser oversikten fra UDI. Borgere fra disse tre landene utgjør omkring 3.000 av de vel 7.000 asylsøkerne i år.Så langt i år er det kommet 703 enslige mindreårige asylsøkere til Norge, noe som er 10 prosent av det totale søkertallet.Fra det borgerkrigsherjede Syria er det kommet 200 asylsøkere til og med september i år, nesten dobbelt så mange som i til samme tid i fjor da det var kommet 122 personer.Det kom vel 9.000 asylsøkere til Norge i fjor, men det ble behandlet 10.493 asylsøknader. 51 prosent av søkerne fikk opphold. Hvem som får opphold, varierer veldig etter landbakgrunn. Vel 90 prosent av somalierne har til nå fått godkjent sine søknader. Det samme gjelder om lag 80 prosent av eritreerne. Blant afghanerne er det bare litt under halvparten som får bli i Norge.I år er det også kommet 15 asylsøkerne Canada, USA og Mexico. Ingen søkere fra disse tre landene fikk opphold i fjor. (©NTB)