Her hevder hun at statsminister Einar Gerhardsen selv valgte å gå på denne saken.Gruveulykken som tok 21 liv ble langt mer enn en tragisk hendelse som betød slutten på gruvedrift og familiesamfunn i Ny-Ålesund. Ulykken førte også til en politisk krise som banet veien for den første borgerlige regjering i Norge etter andre verdenskrig.Gerhardsen-regjeringen ble felt da Sosialistisk Folkepartis to representanter stemte med de borgerlige partiene etter en fire dager lang stortingsdebatt i august 1963. Debatten gikk direkte på TV i til sammen 36 timer.
I mindretallVippeposisjon
I boka «Kings-Bay» argumenterer tidligere Kings Bay-direktør, polareventyrer og sjef for Vervarslinga i Tromsø, Monica Kristensen, for at landsfaderen selv valgte å gå på Kings Bay-saken.Hun peker på den parlamentariske situasjonen i Stortinget der utbryterne fra Arbeiderpartiet Finn Gustavsen og Asbjørn Holm representerte det nystiftede partiet Sosialistisk Folkeparti (SF). De to SF-representantene var i vippeposisjon i et Storting der Arbeiderpartiet og de borgerlige hadde like mange representanter.Både under den opphetede Kings Bay-striden og i ettertid har inntrykket vært at Gerhardsen sloss med nebb og klør mot å gå av.- Men både Arbeiderparti-regjeringen og SF visste at det var utenkelig at SF ville gå gjennom hele stortingsperioden uten å bruke sin vippeposisjon. De plasserte seg til venstre for regjeringen, men kunne ikke gå med opposisjonen mer enn en gang, sier Monica Kristensen til NTB.For SF var det om å gjøre å finne en sak der deres posisjon til venstre for Ap-regjeringen kom fram. For Arbeiderpartiet var det viktig å få SF mot seg på en sak hvor skadevirkningene ble mindre, ifølge Kristensen. (©NTB)