Dette skriver tidligere Sp-leder Åslaug Haga i sin bok «Rødgrønn».Men i første omgang gjelder det å bli gjenvalgt i 2013. Det er Haga overbevist om at de tre rødgrønne partiene klarer. Hun må bare erkjenne at de tre sentrumspartiene har valgt forskjellig side og er bundet til hver sin mast, Sp som regjeringsparti og KrF og Venstre i en eller annen borgerlig konstellasjon.- Det er fullt mulig å få fornyet tillit. Valget er først om ti måneder, og det er lenge til. De rødgrønne må ta ut det beste i seg og beskrive klart og tydelig hva de vil oppnå med en ny periode. Men å framdyrke et mer profilert sentrum må skje i et noe lenger perspektiv, sier Haga til NTB.Hun beskriver boken som en kjærlighetserklæring til det rødgrønne prosjektet.- Dette er ingen biografi. Her er det ingen karakteristikker, ingen saftige skildringer av feider. Dette er en bok om politikk for dem som allerede er politisk interessert, sier Haga.