I et brev til universiteter og høyskoler kaller Halvorsen matematikknivået hos lærerstudentene «urovekkende lavt», skriver Aftenposten.Tirsdag ble det kjent at strykprosenten i matte hos norske lærerstudenter er svært høy. I Oslo strøk annenhver lærerstudent ved Høgskolen i Oslo og Akershus på eksamen i mai, og også ellers i landet stryker svært mange studenter.- Vi er i en situasjon som ikke er akseptabel. Vi må forsikre oss om at den opplæringen som studentene får på lærerutdanningen, gjør at vi får trygge, kompetente og gode mattelærer i skolen, sier Halvorsen.Nå vil hun ha et møte mellom Matematikksenteret (Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen), dekaner og fagmiljøene ved lærerutdanningene, samt studentene for å diskutere strakstiltak.Blant tiltakene som skal diskuteres, er kartlegging av nivået i matematikk for studenter som starter i høyere utdanning, utvikling av en diagnostisk test for å fastslå nivået til studentene, intensivkurs blant studentene for å heve kunnskapsnivået, og et eget kursopplegg tilpasset lærerutdanningene.- Møtet vil finne sted så fort som mulig, sier kunnskapsministeren. (©NTB)