- Har begynt i ny jobb - må jeg ta ut full ferie?

Deloitte-advokat Joakim Marstrander hjelper nyansatt som har regnet på hva han vil få i feriepenger fra gamlejobben.

Oslo 20101012.Takstmann Jarle Stærnes utfører arealmåling med lasermåler i en bolig. Her regner han ut resultatet med kalkulator. Fredag 15. oktober er frist for å innrapportere opplysninger om boligen til Skatteetaten. Dette gjøres for å fastsette ny ligningsverdi på norske boliger. Foto: Aleksander Andersen / Scanpix Andersen, Aleksander
Politikk
- Jeg har begynt i ny jobb, og har i den forbindelse regnet litt på hva jeg kommer til å få i feriepenger fra den gamle jobben. Jeg har regnet ut at feriepengene jeg får utbetalt ikke dekker lønnsbortfallet i den nye jobben, om jeg tar ut full ferie.- Er jeg da forpliktet til å ta ut full ferie? spør en leser.
Svaret er nei, ifølge advokat Joakim Marstrander i Deloitte Advokatfirma.- Ferieloven åpner for at arbeidstakeren kan motsette seg å ta ut ferie i den utstrekning han/hun ikke har opparbeidet seg feriepenger som dekker lønnstapet under ferien, sier han til HegnarOnline.Dette gjelder ifølge advokaten både for arbeidstakere som ikke har opptjent noe rett til feriepenger eller mangler full opptjening, samt der feriepengene fra eksempelvis tidligere arbeidsgiver ikke dekker lønnsbortfallet under feriefraværet.- Det sistnevnte kan være tilfelle der arbeidstakeren har skiftet jobb, endret stilling e.l. og dermed fått en høyere lønn i ferieåret enn i opptjeningsåret, sier Marstrander. I praksis vil dette ifølge advokaten innebære at arbeidstakeren for eksempel bare vil være forpliktet til å ta ut tre ukers ferie, mens den resterende del av ferien kan nektes uttatt.- Ferieloven inneholder imidlertid en begrensing i arbeidstakers rett til å motsette seg ferietid når feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet.- Dette gjelder i de tilfeller virksomheten innstiller driften helt eller delvis i forbindelse med ferieavviklingen. Da kan alle arbeidstakere som berøres av stansen likevel pålegges å avvikle ferie, avslutter Deloitte-advokaten overfor HegnarOnline.