- Kan de frata meg NK-tillegget mitt?

Nestsjef mister NK-tillegget sitt ved skifte av sjef. Har arbeidsgiver anledning til dette? Arntzen de Besche-advokat Cecilie Wille Søvik svarer.

Foto: Scanpix
Politikk

- Jeg har fått utbetalt NK-tillegg de siste fem årene, uten noen skriftlig avtale om tidsbegrensning. Tillegget blir tatt bort ved skifte av administrasjonsleder. Når den ikke er avtalt som noe tidsbegrenset, er det anledning til dette uten at kompensasjonen fortsatt utbetales? spør en leser.Har du spørsmål om arbeidsrett, send inn her.Advokat Cecilie Wille Søvik i Arntzen de Besche vet ikke ut fra spørsmålet om NK-tillegget er beskrevet i ansettelsesavtalen, eller om vedkommende leser fortsatt innehar den samme stillingen etter at ny administrasjonsleder har tiltrådt.- Kan ikke fravike i utgangspunktet- Innehar du samme stilling fremdeles, og det fremgår av ansettelsesavtalen at tillegget skal utbetales, uten tidsbegrensning, er utgangspunktet at dette skal følges. Dette følger av det alminnelige utgangspunkt om at avtaler skal holdes, sier hun til HegnarOnline.Arbeidsgiver har ifølge advokaten derfor som utgangspunkt ikke mulighet til å fravike det som er avtalt, selv om administrasjonsleder skiftes ut.- Uansett må det også vurderes om det at du har fått utbetalt tillegg de siste fem årene gir deg en særskilt rett til å motta dette i fremtiden, såfremt ikke stillingen er endret, sier Søvik.Tariffavtale?Ut fra spørsmålet ditt kan det ifølge advokaten også tenkes at forholdet reguleres av en tariffavtale.- Dersom en tariffavtale regulerer forholdet, vil denne ofte regulere i hvilken grad arbeidsgiver må betale tillegget eller ikke. Jeg anbefaler å undersøke om forholdet reguleres av en tariffavtale, avslutter hun.Følg HegnarOnline på Facebook her!

Nyheter
Kultur