Flere politiledere har i sine 22. juli-forklaringer gitt klar beskjed om at politidistriktene i Norge er for små og lite slagkraftigere. De ønsker seg færre og større, men regjeringen nøler.Norge har nå 27 politidistrikter etter at en reform i 2002 kuttet ned fra 52 distrikt. I vår la Politidirektoratet fram et forslag som innebærer å redusere antallet til 18, men regjeringen nøler fortsatt med å innføre en slik reform, skriver Vårt Land.I forklaringene til 22. juli-kommisjonen ga både assisterende politidirektør Vidar Refvik, Oslos tidligere politimester Anstein Gjengedal og tidligere politidirektør Ingelin Killengreen klar beskjed om hvor landet lå.Killengreen påpekte at politiet ikke kan fortsette med å ha 27 politidistrikter med dagens rammevilkår og kapasitet, mens Refvik mente det ville være naturlig med sammenslåing av distriktene og mer robuste operasjonssentraler. Gjengedal pekte i sin forklaring på at det ikke burde være mer enn mellom åtte og ti distrikter.Frp går i sitt nye partiprogram inn for 5 eller 10 politidistrikter, og mener nå at det er på tide at regjeringen følger rådene fra politilederne. (©NTB)