Britisk brutto nasjonalprodukt (BNP) steg i tredje kvartal 1,0 prosent.Ifølge en sammenstilling utført av Bloomberg News var det på forhånd ventet en oppgang på 0,6 prosent.På årsbasis var BNP uendret, mot et ventet fall på 0,5 prosent.