Raskere utbetaling ved bank-konkurs

Finansdepartementet har fremmet et lovforslag om at Sikringsfondet må dekke bankkundens tap på innskudd senest innen én uke etter at en bank har fått bekreftet økonomiske problemer.

Finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) statsbudsjettet for 2012. Foto: Fredrik Varfjell / Scanpix
Politikk
Dagens reglement gir Bankenes sikringsfond en maksimal utbetalingsfrist på tre måneder. Fristen løper fra det tidspunktet Finanstilsynet har fastslått at en bank med økonomiske problemer ikke er, eller vil bli, i stand til å tilbakebetale kundens innskudd.- En utbetalingstid på opptil tre måneder er ikke akseptabelt i dagens økonomi, hvor bruken av elektroniske betalingsmidler er omfattende, og hvor husholdningene har relativt små kontantreserver. Å redusere utbetalingsfristen til én uke kan minske skadevirkningene for den enkelte når en bank ikke kan utbetale innskudd, noe som også bidrar til stabilitet i finanssystemet, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.Finansdepartementet foreslår også å styrke kapitalen i Bankenes sikringsfond. Bankene som er medlem av sikringsfondet, må ifølge forslaget innbetale avgift til Sikringsfondet hvert år.Dagens regler gir bankene rett til å søke avgiftsfritak når sikringsfondets kapital overstiger en viss størrelse. Avgiftsfritak er gitt flere ganger de senere årene, senest i 2012 og 2011.Kapitalen i Bankenes sikringsfond utgjorde 22,7 milliarder kroner ved utgangen av 2011, noe som tilsvarer 2,6 prosent av garanterte innskudd i medlemsbankene. Lovendringen vil føre til at fondet i framtiden vil øke og utgjøre en større andel av garanterte innskudd. (©NTB)