I gjennomsnitt hadde styremedlemmene en skattbar inntekt på 4,51 millioner kroner i 2011.Ifølge en gjennomgang avisa har foretatt blir de ti største statseide selskapene styrt av næringslivstopper som sitter i gjennomsnittlig sju styrer hver. De har i stor grad eierskap og styring av selskaper som levevei.Unntatt fra oversikten er de 14 utenlandske styremedlemmene og de ansattes valgte representanter.Ifølge oversikten tjener styremedlemmene med bakgrunn fra Høyre fire ganger mer i snitt enn medlemmene med bakgrunn fra Arbeiderpartiet. (©NTB)