- Har jeg krav på tillegg i lønn når jeg jobber om kvelden og i helgene? spør en leser.Advokat Joakim Marstrander i Deloitte Advokatfirma svarer.- Nei, i Norge har vi bestemmelser som sikrer deg overtidsbetaling på minst 40 prosent av lønnen, dersom det arbeides utover lovens bestemmelser om arbeidstid, sier han til HegnarOnline.Ifølge Marstrander har vi imidlertid ingen regler som gir arbeidstageren rett til andre tillegg i lønnen, som for eksempel kvelds-, natt- eller helgetillegg.- For at du skal ha krav på tillegg i lønnen når du jobber om helgen, må du derfor jobbe utover lovens normale arbeidstid, sier han.Den normale arbeidstiden utgjør normalt 9 timer om dagen og 40 timer i uken.- Jobber du mer enn dette, har du krav på overtid, slår Marstrander fast.Men organiserte har ifølge Deloitte-advokaten likevel sikret et tillegg i lønn for ubekvem arbeidstid og lignende.- Hvilke tillegg som utbetales varierer imidlertid fra bransje til bransje, og dette kan du sjekke ved å ta kontakt med ditt fagforbund, avslutter Marstrander overfor HegnarOnline.