Sandy er en orkan som nå fortsetter nordover fra Bahamas og kan treffe nordøst-kysten av USA som en "Frankenstorm" den 30. oktober, melder Bloomberg.På samme tid er en storm på vei fra Midt Vesten og om de møtes kan det danne et uvær som overgår New England orkanen i 1938.Orkanen har passert Bahamans og tatt livet til 21 mennesker. Når den treffer USA kan det bli den verste orkanen på 100 år.