Nå vil miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV) gjøre saksgangen smidigere og raskere.Møtet med det norske byråkratiet kan oppleves som temmelig utmattende for den som sender av gårde en byggesøknad til kommunen.- Ofte er det veldig gode grunner til at det fremmes innsigelser, men dessverre ikke alltid, sier Solhjell til NTB.Han har nå bedt Miljøverndepartementet utrede svakhetene i dagens system og gjøre det mer effektivt. Selv har han tre klare målsettinger for arbeidet:- Innsigelsene skal kun fremmes når det er helt nødvendig for å ivareta viktige nasjonale hensyn, motforestillingene må komme tidlig i prosessen og samordningen mellom ulike etater må bli bedre.Solhjell mener det er avgjørende for legitimiteten til selve klagesystemet at det effektiviseres. Han merker seg signalene fra Høyre som ønsker å begrense fylkesmennenes muligheter til å fremme innsigelser.- En slik politikk er en oppskrift på raskere nedbygging av svaberg og strender, sier Solhjell.Høyres Gunnar Gundersen har tatt til orde for at kommunene selv bør få bestemme hvordan naturen skal brukes.- Norske bygder og setergrender skal ikke fryses til et glansbilde av hvordan det var i 68-ernes ungdomstid. Innenfor et nasjonalt regelverk og egne arealplaner må kommunene selv få sette grensene for motorisert ferdsel, vei- og hyttebygging, sa Gundersen til NTB i sommer.Høyre-representanten som er med i partiets programkomité, mener forbudet mot å bygge i strandsonen er altfor rigid.- I de aller fleste kommuner er det ikke noe problem om noen ønsker å bygge ei hytte i strandsonen. Jeg ser at områdene rundt Oslofjorden og på Sørlandet er spesielle, men det betyr ikke at reglene skal være like strenge overalt, sier han. (©NTB)