108 av Stortingets 169 representanter har svart på spørsmålet fra Dagsavisen: Var det riktig å gi fredsprisen til EU? 53 representanter svarte ja, 52 nei.Den resterende drøye tredelen ønsker ikke å svare. Blant annet med henvisning til at det ikke er Stortinget som deler ut Nobels fredspris.Flere av partiene er samlet i synet på fredsprisen. Ikke overraskende svarer samtlige fra ja til EU-partiet Høyre ja til tildelingen, mens det er motsatt i nei-partier som SV. Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet er delt i spørsmålet. (©NTB)