Ifølge Bloomberg News steg den sesongjusterte detaljomsetningen i Japan steg 0,4 prosent i september sammenlignet med måneden før.På årsbasis falt omsetningen med 3,6 prosent, melder TDN Finans.Det var på forhånd ventet at detaljomsetningen ville være opp 1,0 prosent på månedsbasis og være ned 1,5 prosent på årsbasis.Det melder Bloomberg News mandag.På forhånd var det ventet at detaljomsetningen ville være opp 1,0 prosent påmånedsbasis