Styringsrenten i Norge ligger på 1,5 prosent og har ligget der siden Norges Bank senket den med 25 rentepunkter i mars i år.Nå mener imidlertid professor Hilde C. Bjørnland, BI, og professor Steinar Holden, UiO, at Norges Banks må heve styringsrenten til 1,75 prosent onsdag.I følge DN er de bekymret for at den lave renten skal blåse opp innenlandsøkonomien i Norge og skape ubalanser som kan gi større skader på lengre sikt enn en renteoppgang nå vil ha.Professor Ragnar Norvik, NTNU, seniorforsker Knut Røed, Frischsenteret, og seniorøkonom Ida Wolden Bache, Handelsbanken, mener Norges Bank må holde styringsrenten uendret på dagens 1,5 prosent.De fleste økonomene venter heller ikke at Norges Bank vil endre styringsrenten på 1,5 prosent på rentemøtet 31. oktober.Les også