Hemmelighold om fredningsforslag for Utøya

Personene som foreslo fredning av Utøya i Tyrifjorden, skal slippe å få navnene sine offentliggjort, mener Riksantikvaren og Miljøverndepartementet.

Foto: Scanpix Andersen, Kristoffer Øverli
Politikk

Navnelisten bak forslaget om fredning er unntatt fra offentlighet av Riksantikvaren, og en klage til Miljøverndepartementet har ikke ført fram.Denne saken er nylig avgjort etter at Lusie Gjersvoll på Sunndalsøra i oktober klaget på Riksantikvarens vedtak om å nekte innsyn i navnelisten. Riksantikvaren har tidligere sagt nei til fredningsvedtak på øya som ble åsted for drapene 22. juli i fjor. Selve fredningsforslaget er ikke unntatt fra offentlighet.Riksantikvarens begrunnelse for å nekte innsyn i navnelisten er at den anses å inneholde taushetsbelagte opplysninger. Miljøverndepartementet stadfester avgjørelsen, blant annet med følgende begrunnelse: «Listen oppgir opplysninger om familie- og slektskapsforhold til de avdøde og om denne gruppens følelsesforhold.»Departementet sier seg enig med Riksantikvaren i at opplysningene sammenholdt med andre tilgjengelige opplysninger «kan innebære fare for å utlevere de aktuelle personene på listen.»Navn på personer som fremmer fredningsforslag, er normalt ikke er underlagt taushetsplikt, opplyser Riksantikvaren. (©NTB)

Nyheter
Politikk