Hever pristak på landbrukseiendom

Flere skal få oppfylt drømmen om det gode liv på landet. Nå liberaliserer regjeringen prisreguleringen.

Foto: Scanpix
Politikk

I tillegg vil regjeringen gjøre det enklere å fradele landbrukseiendommer.I dag må kommunene vurdere prisene for alle konsesjonspliktige bebygde landbrukseiendommer med salgsbeløp på over 1,5 millioner kroner. Hvis prisen blir ansett som uforsvarlig høy og i strid med samfunnets interesser, kan rådmenn og landbrukssjefer sette seg på bakbeina. Det skjer jevnlig i mange kommuner. Nå hever regjeringen denne nedre beløpsgrensen for priskontroll til 2,5 millioner kroner, skriver Bergens Tidende.- Endringen vi nå gjør, vil stimulere til økt kjøp og salg av gårdsbruk, sier landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).Endringen trer i kraft umiddelbart.Regjeringen planlegger også en endring av jordloven som innebærer at det skal bli enklere med fradeling av jord og tomter fra landbrukseiendommer. Etter planen skal dette forslaget bli lagt fram for Stortinget til våren.- Flere potensielle selgere vil legge landbrukseiendommer ut for salg når de kan få en mer realistisk pris for boligdelen av bruket. Det vil samtidig gi flere mennesker muligheten til å kjøpe seg boliger i landlige omgivelser, sier Slagsvold Vedum.Sp-statsråden mener tiltaket vil styrke muligheten for økt bosetting i distriktene. I dag er det mer enn 33.000 landbrukseiendommer uten fast bosetting her i landet. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv