Syv operasjoner avlyses daglig i Oslo

I gjennomsnitt er det avlyst i overkant av syv operasjoner hver eneste dag ved sykehusene i Oslo hittil i år.

Ullevål sykehus i Oslo - Foto: Scanpix
Politikk

Nesten 30.000 operasjoner er utført ved sykehusene som utgjør Oslo universitetssykehus hittil i år. 2.300 operasjoner er strøket, skriver Aftenposten.- Den viktigste grunnen til at operasjoner må avlyses, er at planlagt kirurgi fortrenges av øyeblikkelig hjelp. Vi har en økning på 0,8 prosentpoeng i totalt antall strykninger hittil i år sammenlignet med i fjor, sier klinikkleder Øyvind Skraastad ved Akuttklinikken ved Oslo universitetssykehus.Han sier situasjonen er beklagelig og skylder blant annet på drifts- og kapasitetsutfordringer over tid. Spesielt vanskelig har situasjonen vært på Rikshospitalet, sier han.De tillitsvalgte ved Oslo universitetssykehus sier de har vært bekymret for situasjonen ved intensiv- og postoperativ avdeling lenge.- Kapasiteten er sprengt. Dette skyldes både mangel på fysiske plasser, men ikke minst stor mangel på intensivsykepleiere og konsekvensen er at operasjoner daglig må utsettes. I beslutningen til klinikkledelsen var det en forutsetning om at postoperativ- og intensivkapasitet på Rikshospitalet skulle økes før man gjennomførte overføringen, sier foretakstillitsvalgt for sykepleierne, Merethe Norheim Morgen.De fire sykehusene Rikshospitalet/Radiumhospitalet, Ullevål sykehus og Aker sykehus ble slått sammen i 2009. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv