- Absolutt nødvendig med en kinesisk mur

Et fastere grep om Europas banker må til for å styrke euroen, mener EU-lederne, som likevel strever med å enes om hvordan.

Wolfgang Schäuble. (AP Photo/Lionel Cironneau).
Politikk

Topplederne ble i oktober enige om å ha et juridisk rammeverk for et felles banktilsyn på plass innen årsskiftet, og håpet er at stats- og regjeringssjefene kan legge siste hånd på verket når de møtes i Brussel torsdag og fredag.Men mye skal fortsatt på plass. Dagen før toppmøtet skulle Unionens finansministre møtes for å prøve å løse mange av flokene, og ifølge både EU-kilder og tyske kilder var det faktisk håp om en enighet om organiseringen av banktilsynet.Men på møtet i forrige uke gikk finansministrene i klinsj, og det kan fortsatt bli nødvendig med enda en møterunde for å få rammeverket på plass før nyttår som planlagt.StridspunkterFinansministrene må blant annet bli enige om Den europeiske sentralbanken ESBs rolle. Banken får trolig jobben som tilsynsmyndighet, men Tyskland krever et klart skille mellom tilsynsdelen og den vanlige pengepolitikken i banken.- Det er absolutt nødvendig med en kinesisk mur mellom pengepolitikken og bankovervåkingen, har Tysklands finansminister Wolfgang Schäuble sagt.Man må også bli enige om hvor mange banker som skal overvåkes direkte av det nye tilsynet, nok et punkt der Tyskland har hatt klare krav. Forslaget var opprinnelig å inkludere alle eurosonens 6.000 banker, men nå ligger det an til å bli de største bankkonsernene.Lederne må også enes om hvordan forholdet til Den europeiske bankmyndigheten (EBA) i London skal håndteres - et vanskelig punkt for britene. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv