Følgende leder, skrevet av Finansavisens redaktør Trygve Hegnar, stod på trykk i Finansavisen fredag 28. desember.
krever at Høyre og Fremskrittspartiet klargjør hvordan de stiller seg til handlingsregelen. Stoltenberg regnes som handlingsregelens far, og regelen skal, som kjent, sikre at Stortinget skal føre en ansvarlig økonomisk politikk.I tall betyr dette at regjeringen ikke skal bruke mer enn 4 prosent av Statens pensjonsfond utland (SPU) årlig. Fire prosent er antatt å være realavkastningen i SPU (Oljefondet), men dette er langt fra blitt nådd i de 11 årene Oljefondet har eksistert.I gode år kan regjeringen bruke litt mindre og i dårlige år litt mer. Vanskeligere skal det ikke være., var at man ikke hadde noen anelse om hvor stort fondet skulle bli. Likevel sa man at fire prosent av noe helt ukjent skulle være akkurat passe stor pengebruk.2. juledag, litt før klokken 10 om formiddagen, passerte markedsverdien av Oljefondet 3.804 milliarder kroner. Det økte med mer enn en million kroner pr. sekund!Det går selvfølgelig litt opp og ned, avhengig av hvordan verdens børser utvikler seg, og hvor mye staten tilfører Oljefondet fra en svulmende statskasse som renner over av skatter og oljeinntekter, men man behøver ikke være en spesielt god spåmann for å si at Oljefondet vil øke og øke.3.804 milliarder kroner 2. juledag. 4.000 milliarder kroner om noen dager. av 3.804 milliarder kroner gir 152 milliarder kroner som statsminister Jens Stoltenberg og alle tilhengere av handlingsregelen mener at regjeringen kan bruke.Dette er så mange penger fra Oljefondet at både Høyre og FrP, uten betenkeligheter og uten å nøle, bør kunne svare Stoltenberg at handlingsregelen vil bli fulgt.Det blir ingen syndeflod etter Stoltenberg. Bare ordinær bruk av Oljefondet og ikke mer enn 4 prosent av Oljefondet. har nærmest innrømmet at Høyre nok vil klare å følge handlingsregelen, men han tviler på FrP. Derfor synes vi Siv Jensen snarest bør rykke ut å si at 4 prosent av 3.804 milliarder kroner holder lenge. Det er mer enn nok, og Oljefondet øker og øker. det i perspektiv: I år vil staten ikke klare å bruke mer enn 3 prosent av fondet. Det er et klart underforbruk, og ingen ante at det ville gå slik. Målet var 4 prosent, men så skjønte finansminister Sigbjørn Johnsen og de andre at det kanskje bare ville bli behov for 3,5 prosent, og når statskassen er talt opp en gang ut på vårparten, har staten bare brukt 3 prosent. (av 3.804 milliarder) betyr 38 milliarder kroner, sier det seg selv at også FrP har mye å gå på.Det er null problemer med å svare statsminister Jens Stoltenberg at handlingsregelen vil bli fulgt.Ett hinder mindre før valget i 2013.