Litt skuffende nøkkeltall fra USA

De amerikanske konsumprisene falt noe mer enn ventet i november.

Amerikansk flagg ved børsen i New York, USA - Foto: Øystein Schmidt
Politikk

Den amerikanske konsumprisindeksen (KPI) falt i november 0,3 prosent.Ifølge en sammenstilling utført av Bloomberg News var det på forhånd ventet at prisene ville falle 0,2 prosent.På årsbasis steg konsumprisene 1,8 prosent, mot en ventet oppgang på 1,9 prosent.KPI eksklusive mat- og eneripriser endte i perioden opp 0,1 prosent, mot en ventet oppgang på 0,2 prosent. Over året steg disse 1,9 prosent, sammenlignet med en forventet oppgang på 2,0 prosent.Følg HegnarOnline på Facebook her!

Nyheter
Næringsliv