12 av 12 økonomer: - Det blir ikke rentehopp i dag

Norske økonomer har null tro på at Norges Bank setter opp renten torsdag. - Uendret rente og nedjustering av rentebanen, sier First-Andreassen.

Foto. Finansavisen
Politikk

Norske økonomer har null tro på at Norges Bank setter opp renten torsdag.Faktisk er det ingen som tror at Øystein Olsen & Co. kommer til å foreta seg noe som helst.Det fremgår av en sammenstilling foretatt av TDN Finans.Totalt er 12 finansinstitusjoner spurt, fra Arctic Securities, til Nordea Markets, fra Swedbank First Securities til Sparebanken Møre.Samtlige tror på uendret rente på 1,50 prosent, og mange tror sågar ikke på rentehopp før i 2014.Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Swedbank First Securities hører med i den sistnevnte gruppen.- Vi venter uendret rente og nedjustering av rentebanen med inntil 25 basispunkter. Renteoppgangen blir dermed utsatt fra andre/tredje kvartal i år til første kvartal 2014, sier Andreassen.Andreassen tror imidlertid heller ikke på noe rentekutt i 2013.- Det er ikke utelukket, men jeg tror ikke at Norges Bank kommer til å gjøre det. Den viktigste grunnen til å kutte, vil være at bankenes utlånsmarginer stiger uten at pengemarkedsrentene stiger. Valutakursen er der den var i oktober, inflasjonen er på plass og veksten i Norge ikke langt under Norges Banks anslag, så det er i påslag av utlånsmarginer at endringene kommer, sier Andreassen.Rentedommen er ventet inn klokken 10.00.

Nyheter
Politikk