Borten Moe får kritikk i kraftlinjesaken

Sivilombudsmannen mener olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) har forskjellsbehandlet grunneierne i saken om en kraftlinjetrasé på Nordvestlandet.

Ola Borten Moe. Foto: Scanpix
Politikk

Flere grunneiere, som selv er Sp-ere, klaget over plasseringen av mastene på kraftlinjen fra Sogndal i Sogn og Fjordane til Ørskog i Møre og Romsdal. Ifølge TV 2 grep Borten Moe personlig inn og sørget for at den planlagte kraftlinjen ikke skal gå over eiendommene. Sivilombudsmann Arne Fliflet mener deler av prosessen var i strid med god forvaltningsskikk, melder Dagbladet.Flere grunneiere mente de var blitt holdt utenfor, og det gir Fliflet dem medhold i.- Jeg er kommet til at grunneierne langs den endelige vedtatte traséstrekningen burde vært varslet og gitt anledning til å uttale seg. I likhet med klagerne burde de ha vært innkalt til befaringen og det innledende møtet som ble gjennomført i tilknytning til befaringen, skriver sivilombudsmannen, som dessuten mener at departementet må endre sin praksis i slike saker.Derimot har han ikke noen motforestillinger mot selve valget av ny trasé. (©NTB)

Nyheter
Politikk