Dømt på nytt i Røde Kors-saken

Nesten ni år etter at Oslo tingrett dømte ham til seks års fengsel for grov utroskap mot Røde Kors, er Peter Aksel Nielsen ilagt samme straff av Agder lagmannsrett.

Foto: Scanpix
Politikk

Nielsen ble i sin tid nektet ankebehandling av dommen på seks års fengsel og til å betale erstatning på 16 millioner kroner til Røde Kors som ble utsatt for utroskapen i forbindelse med bygging og restaurering av sitt hovedkontor på slutten av 1990-tallet.Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker mente han burde få prøvet saken på nytt ettersom avslaget i sin tid var ubegrunnet. Derfor har Agder lagmannsrett på nytt tatt stilling til de straffbare forholdene helt tilbake til 1997.Etter en omfattende ny behandling i retten kom konklusjonen tirsdag. Der slås det fast at dommen fra 2005 med straffen på seks års fengsel, erstatningskravet og at han for alltid mistet retten til å drive næringsvirksomhet, var riktig.- Peter Aksel Nielsen utsatte Røde Kors for en betydelig risiko for tap av tillit og omdømme ved sin medvirkning til brorens utroskap, alt for å skaffe seg selv og sine brødre uberettiget økonomisk vinning, står det i dommen.Dommerne omtaler saken som en korrupsjonssak av betydelig omfang hvor allmennpreventive hensyn gjør det nødvendig å reagere med fasthet og styrke.Nielsen har sonet straffen, men lagmannsretten har også på nytt tatt stilling til beslutningen om livsvarig fradømmelse av retten til å drive næringsvirksomhet og til erstatningsbeløpet som med renter er kommet opp i 21 millioner kroner. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv