Enda en sparebank hever renten

SpareBank 1 Nord-Norge varsler renteheving.

Tromsø - Foto - Scanpix
Politikk

SpareBank 1 Nord-Norge justerer opp utlånsrenten."Regulerende myndigheter varsler strengere krav til kapitaldekning for norske banker. Samtidig signaliserer myndighetene en kraftig økning av risikovekting av boliglån, med effekt både for eksisterende og nye boliglån gitt av norske banker. Med dette som utgangspunkt vil SpareBank 1 Nord-Norge øke sine samlede utlånsrenter både overfor privatkunder, bedriftskunder og landbrukskunder", heter det.Overfor bankens boliglånskunder vil justering av lån med flytende rente medføre en økning på inntil 0,30 prosent. Endringene vil for nye boliglån gjelde fra 12. mars og for eksisterende boliglån fra slutten av april.

Nyheter
Børs