Enda en storbank setter opp renten

DNB og Sparebank1 SR-Bank har allerede gjort det. Nå følger nok en storbank etter.

Foto: Scanpix
Politikk

Varslede økte kapitalkrav fra norske myndigheter medfører at det blir dyrere å drive bank, skriver Sparebanken Vest i en børsmelding mandag.Bankens flytende renter for boliglånskunder justeres derfor opp med inntil 0,35 prosentpoeng.Endringene for nye boliglån har virkning fra 13. mars, mens de for eksisterende boliglån iverksettes 26. april.Sparebanken Vest vil i løpet av 1. kvartal ha oppjustert priser i bedriftsmarkedet med en snitteffekt på 0,4 prosentpoeng.- Sparebanken Vest har 73 prosent av sine utlån i privatmarkedet. Konsekvensen som følge av tydelige signaler fra regulerende myndigheter knyttet til vesentlig høyere risikovekting av boliglån vil være av en størrelse som gjør at prisøkning er uunngåelig, heter det.Ledd i en større pakkeMarginøkningen inngår som et ledd i en større tiltakspakke Sparebanken Vest har iverksatt, herunder:

  • Mer selektiv og kapitaleffektiv utlånsvekstMer selektiv og kapitaleffektiv utlånsvekst
  • Større andel tilbakeholdt overskudd. Utdeling av overskudd i nedre del av intervallet i utbyttepolitikken frem mot 2015.Større andel tilbakeholdt overskudd. Utdeling av overskudd i nedre del av intervallet i utbyttepolitikken frem mot 2015.
  • Effektivisering av drift og reduserte kostnader. Kostnadene i morbanken skal ned med 150 millioner kroner frem mot 2015.Effektivisering av drift og reduserte kostnader. Kostnadene i morbanken skal ned med 150 millioner kroner frem mot 2015.
Ifølge banken er prisreguleringen basert på utspillene fra Finanstilsynet og Finansdepartementet 4.mars d.å..- Avhengig av endelig fastsettelse av regelverk utelukkes det ikke at ytterligere tiltak, herunder ytterligere marginøkninger, vil igangsettes slik at bankens mål om egenfinansiert vekst opprettholdes, skriver Sparebanken Vest.Følg HegnarOnline på Facebook her!

Nyheter
Næringsliv