Et storstilt, norsk næringseventyr?

Trond Giske (Ap) håper utvinning av mineraler skal bli et storstilt, norsk næringseventyr.

Giske - Foto - Finansavisen
Politikk

Men han møter motbør fra miljøbevegelsen og forkjempere for lokaldemokrati.Giske vil kartlegge arvesølvet gjennom regjeringens strategi for mineralnæringen. Han mener Norge har stort potensial for mineralproduksjon, og ser det som en svært viktig næringsvei framover.Innen utgangen av neste år skal Nord-Norge være undersøkt for mulige mineralforekomster. Samtidig kommer arbeidet i full gang i Sør-Norge. Til sammen skal tre firedeler av landet være sjekket innen 2017.- Dette blir tidenes skattejakt i Norge. Lønnsomme mineralbedrifter gir verdiskaping og arbeidsplasser i distriktene. Nye mineralprosjekter kan gi store positive ringvirkninger i norske lokalsamfunn, sier Giske.Med i pakken følger muligheten for statlige finansieringsordninger, satsing for å utdanne flere bergingeniører, mer forskning og en generell styrking av fagfeltet.Giske vil også sørge for en mer strømlinjeformet saksbehandling. Plan- og bygningsloven gir i dag kommunene mulighet til å motsette seg gruvevirksomhet, og flere steder har slike prosjekter vært omstridt.Regjeringen mener staten via Direktoratet for naturforvaltning skal kunne overta en del av kommunenes saksbehandling for å få «større forutsigbarhet».- Planprosesser knyttet til mineraluttak er kompliserte. Mange kommuner har ikke erfaring og nok kompetanse til å håndtere slike oppgaver, heter det i strategiplanen.

Nyheter
Næringsliv