Fengselsstraff for momsbedrageri og kunstjuks

Fire menn er dømt til fengsel i inntil to og et halvt år for momsbedrageri verdt millioner.

Foto: Scanpix
Politikk

Ifølge en fiktiv avtale var et Anders Zorn-maleri verdt 17 millioner kroner en del av oppgjøret.To personer ble frifunnet av Oslo tingrett i saken der Økokrim hadde tatt ut tiltalen. De fire som ble dømt er i alderen 32 til 58 år. Den mildeste straffen er fem måneders fengsel, mens de øvrige fikk dommer på henholdsvis 10 måneder, ett år og fire måneder og to år og seks måneder i fengsel. I tillegg må to av de dømte betale drøyt 4 millioner kroner - pluss renter - i tapt merverdiavgift.Momsbedrageriet har skjedd ved at det er utstedt fakturaer for salg mellom tre selskaper, men retten mener salgene er fiktive. Dermed er det heller ingen reell omsetning å beregne merverdiavgiften av.Når det gjelder det omtalte Anders Zorn-maleriet, «Vårt daglige brød», betviler ikke retten en svensk vurdering som verdsetter bildet til mellom 15 og 17,5 millioner svenske kroner. Bildet skal ha vært brukt som vederlag i en av de fiktive salgsavtalene. «Men retten mener at man kan utelukke at maleriet har vært i de siktedes besittelse», heter det i dommen. «Vårt daglige brød» har hengt i Nationalmuseet i Stockholm siden 1886, opplyser Økokrim.Dommen er foreløpig ikke rettskraftig, og flere av partene har levert inn anke. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv