- Her tok Norges Bank oss ordentlig på senga

Nordeas makroteam lytter til nye toner fra Øystein Olsen, og peker på dagens største overraskelse av dem alle fra Norges Bank.

Katrine Boye, Erik Bruce og Thina Saltvedt. Foto: Ivan Kverme, Finansavisen.
Politikk

Norges Bank holdt som ventet styringsrenten uendret på 1,50 prosent på dagens rentemøte.Rentekutt i løpet av året? Samtidig foretok sentralbanken kraftige nedjusteringer av rentebanen, og første renteheving skyves frem til våren 2014. Dermed skyver de den første rentehevingen et helt år frem i tid i forhold til forrige strategirapport i oktober.Faktisk legges det også inn en sannsynlighet for et rentekutt allerede på neste møte i mai.Norges Bank er mer forsiktige i tonen (dovish - dueaktig) enn analytikerne i Nordea Markets hadde ventet seg.- Rentene heves noe senere enn hva vi ventet, og vi trodde ikke at Norges Bank ville sette opp en sannsynlighet for et kutt i år. Som vi ventet er både høyere utlånsmarginer i bankene, samt lavere kapasitetsutnyttelse enn ventet, argumenter for en lavere rentebane enn i oktober - i tillegg til en lavere vekst ute, skriver sjefanalytiker Erik Bruce.Se intervju med Jan Andreassen i Eika Gruppen, som spår rekordlav rente i årevis fremover.Den største overraskelsen Den største overraskelsen fra Norges Bank er ifølge Bruce at sentralbanken har endret sitt inflasjonssyn basert på ny analyse.- De konkluderer med at lønnsvekst i forbrukerorienterte sektorer ser ut til å være lavere enn generell lønnsvekst, og derfor at inflasjonen fremover vil bli lavere enn tidligere estimert, fortsetter Bruce - med henvisning til at Nordea påpekte dette i januar.Bruce - og sjeføkonom Steinar Juel sier på Nordea WebTV at Norges Bank ikke kommer til å nå inflasjonsmålet i prognoseperioden. Samtidig fortsetter oppbyggingen av finansielle ubalanser i husholdningene.Sjefanalytikeren og Nordeas makroteam for øvrig sier de vil studere Norges Banks rapport grundigere, men står enn så lenge på at første renteøkning kommer i mars 2014.- Men risikoen for et kutt/senere rentehopp har derimot økt, avslutter Bruce.Neste rentemøte i Norges Bank er for øvrig 8. mai, etterfulgt av et 20. juni.Svekket kroneLavere rentebane og en liten mulighet for et rentekutt i mai sendte den norske kronen ned rundt 10 øre både mot både euro og dollar.Mot dollar falt den til 5,82 kroner, fra å ha ligget rundt 5,7 kroner onsdag ettermiddag, og mot euro svekket den seg til 7,53 mot 7,43 onsdag ettermiddag.Kronen svekker seg også mot de fleste andre valutaer torsdag etter rentebeslutningen.

Nyheter
Næringsliv