Høyesterett frifinner gårdeier Sandvold i isras-saken

Høyesterett mener gårdeieren ikke kan dømmes for at et isras skadet en mann i Oslo for tre år siden.

Kenneth Sandvold. Foto: Finansavisen
Politikk

Høyesterett mener gårdeieren Kenneth Sandvold ikke kan dømmes for at et isras skadet en mann i Oslo for tre år siden, men fastholder dommen mot driftslederen.Hvis driftslederen hadde gått på den andre siden av gården da han inspiserte snømengdene på taket, ville han ha sett isskavlen som raste ut og traff Robin Vedvik Helmersen fra Tønsberg for tre år siden. Men det gjorde han ikke, og derfor opptrådte han uaktsomt, fastslår Høyesterett i dommen tirsdag.Helmersen var på vei til kjæresten sin da han 16. mars 2010 fikk livstruende hodeskader av en ti kilo tung isklump. Lenge svevde han mellom liv og død. I dag er han hjerneskadd og pleietrengende.Høyesterett mener gårdeieren både hadde tilstrekkelige kontrollrutiner og delegert kontrollansvaret til kompetent personell - driftslederen, som også er hans bror. Men sistnevnte kontrollerte ikke taket grundig nok, ifølge dommen.De to ble begge dømt til 60 dagers ubetinget fengsel for grov uaktsomhet i Borgarting lagmannsrett. Eierselskapet fikk en bot på 1,5 millioner kroner. Alle tre anket over både hvordan loven ble brukt og straffeutmålingen.Dommen fra Høyesterett innebærer at gårdeieren og selskapet hans blir frifunnet, mens anken til driftslederen blir forkastet, og dommen mot ham blir dermed opprettholdt. (©NTB)

Nyheter
Politikk