Hver tiende nordmann er ufør

Andelen uføre nordmenn holdt seg stabil i fjor. 310.000 personer, nesten hver tiende voksne person i landet, er uføretrygdet.

Rullestol - Foto - Scanpix
Politikk

Totalt økte antall uføre med 1,1 prosent, mens andelen uføre i befolkningen holdt seg stabil på 9,5 prosent, viser Navs årsstatistikk.- Økningen i antall skyldes i stor grad at mange som tidligere mottok en tidsbegrenset uførestønad nå har fått innvilget varig uførepensjon, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad. Han viser til befolkningsveksten og høy arbeidsinnvandring som forklaring på at andelen uføre holder seg stabil selv om antallet øker.Dette gjelder spesielt i aldersgruppen 18-29 år. Der ligger andelen uføre stabilt på 1,2 prosent. Samtidig påpeker Lystad at uføretrygd i ung alder kan være starten på et langt liv utenfor arbeidslivet.- Det viktigste vi kan gjøre er å hjelpe ungdom med helseutfordringer inn i arbeid. Dessverre er det slik at en del unge er så alvorlig syke at de ikke klarer å delta i arbeidslivet. Disse får innvilget varig uførepensjon.Nav venter at veksten i antall uføre flater ut de nærmeste par årene etter hvert som de store etterkrigskullene går inn i alderspensjonistenes rekker. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv