Nå blir lånene dyrere også i denne banken

Indre Sogn Sparebank justerer opp rentene på utlån.

Foto: Scanpix
Politikk

Indre Sogn Sparebank øker renten på lån med inntil 0,30 prosentpoeng. Samtidig blir renten på noen av bankens høyest forrentede innskudd bli satt ned med inntil 0,25 prosentpoeng.Dette skriver banken i en børsmelding fredag.Bakgrunnen er å styrke bankens egenkapital, i tråd med signaler fra myndighetene om skjerpede rammevilkår for norske banker.De nye vilkårene gjelder fra 22. mars for nye lån og fra 3. mai for eksisterende lån og innskudd.

Nyheter
Næringsliv