Ni saker som splitter Høyre

- Disse punktene synliggjør uenighet, men dissensene gjelder ikke for våre hovedsaker, sier leder i Høyres programkomité Bernt Høie.

Bent Høie (H). Foto: Scanpix
Politikk

Spørsmål om vannkraften skal være i offentlig eie, karakterer i barneskolen, valgfritt sidemål, bevæpning av politiet, kontantstøtten og kjønnsnøytral verneplikt er blant de sakene som vil skape størst diskusjon på Høyres landsmøte i mai.- Disse punktene synliggjør uenighet, men dissensene gjelder ikke for våre hovedsaker, sier leder i Høyres programkomité Bernt Høie, som mandag presenterte sitt forslag.Programkomiteen kommer med delt innstilling i ni av sine forslag. Blant annet er det uenighet om karakterer i barneskolen. Flertallet vil åpne for at kommunene kan innføre forsøk med karakterer før ungdomsskolen, mens et stort mindretall vil innføre obligatorisk karakterer fra femte trinn.Det er også uenighet om strukturen og finansieringen av universitetene, der et mindretall foreslår at ingen nye universiteter blir godkjent før kriteriene er evaluert.Et flertall i Høyres programkomité vil sikre offentlig kontroll av vannkraftressursene, mens et mindretall vil åpne for at private aktører kan være majoritetseier i energiselskapene. I tillegg er det delt innstilling om eggdonasjon, kontantstøtten, valgfritt sidemål i skolen og kjønnsnøytral verneplikt.Et knapt flertall vil at staten alene skal ha vigselsrett, og at tros- og livssynssamfunn kun skal være seremonimestere.

Nyheter
Næringsliv