Norges to atomreaktorer kan bli nedlagt

Regjeringen planlegger å bygge et nytt lager for brukt reaktorbrensel og radioaktivt avfall. Samtidig skal en nedbygging av atomreaktorene på Kjeller og i Halden vurderes.

Trond Giske - Foto: Scanpix
Politikk

Nærings- og handelsdepartementet vil utrede byggingen av et nytt mellomlager for brukt reaktorbrensel og radioaktivt avfall. I en annen utredning skal nedbygging av de to atomreaktorene vurderes, opplyser næringsminister Trond Giske.- De to utredningene skal gi regjeringen godt grunnlag for å velge et egnet sted for et nytt mellomlager, sier Giske.Konsulentene som skal lage de to såkalte konseptvalgutredningene (KVU), skal også se på hvordan det ustabile reaktorbrenselet skal håndteres. Regjeringen trenger dessuten å få vite mer om hvordan det bør ryddes opp den dagen det blir aktuelt å legge ned de norske forskningsreaktorene, ifølge Giske.Stranden-utvalget har tidligere anbefalt at det bygges et nytt mellomlager for radioaktivt avfall og brensel i Norge. Utvalget ga også råd om å sende ustabilt brensel til anlegg i utlandet for stabilisering før det returneres til Norge for mellomlagring. Deretter må det finnes en endelig deponiløsning. (©NTB)

Nyheter
Politikk