Politiet brukte 1 milliard kroner på IT i fjor

En ny analyse viser at politiet brukte over 1 milliard kroner på IT i 2012.

Foto: Scanpix
Politikk

En tredel av beløpet - 348 millioner kroner - gikk til investeringer, mens IT-driften kostet 700 millioner, skriver Politiforum.- Til en viss grad av overraskelse ser vi at politiet bruker forholdsvis mye penger på IKT i forhold til teknologistandarden. Beløpet er omtrent det samme som dansk politi bruker, og er vesentlig mer enn det teknologiintensive virksomheter i Norge selv bruker, sier Arne Røksund, som leder arbeidet med politianalysen.Rundt halvparten av utgiftene, 491 millioner kroner, er det Politiets data- og materielltjeneste (PDMT) som står for. PDMT fikk i fjor kritikk fra Riksrevisjonen for å ha brukt 150 millioner kroner på konsulenter i 2011.- En tolkning av funnene, er at politiet ikke bruker teknologien for å endre måten å arbeide på, men for å lappe på måten man fra før av arbeider på. Hvis det stemmer, ligger det et stort potensial i å ta i bruk teknologi på en helt annen måte enn i dag, forklarer Røksund. Han peker på at et utall lokale løsninger i distriktene bidrar til at det mangler en helhetlig tankegang på IT-siden i politiet. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv