- Regjeringen har holdt oss for narr

- Vi opplever at regjeringen i arbeidet med mineralstrategien har holdt oss for narr, mener Norsk Bergindustri.

Trond Giske - Foto: Scanpix
Politikk

Næringsminister Trond Giske la i går fram en ny mineralstrategi. Norsk Bergindustri synes at denne i hovedsak er god - enkelte deler av den er svært god for Norges eksisterende bergindustri. Norsk Bergindustri har jobbet lenge for å få fram strategien."Et av de fire målene for strategien er en forutsigbar og effektiv saksbehandling på alle myndighetsnivåer. Det vi har bedt om i tre år er langsiktig forutsigbarhet. Forutsigbarhet betyr at en vet hvor mye tid som går med, hvor mye penger det vil koste, kommer det til å bli ekstrarunder? Når kan man forvente endelig svar?", skriver Norsk Bergindustri i en melding.Bergindustrien er en internasjonal bransje. Prosjektene er kapitalkrevende og Norge må tiltrekke seg investorer i konkurranse med andre land."Når regjeringen har levert en så ambisiøs mineralstrategi kan ikke det første de gjør være å skape ny usikkerhet. Etter seks år med konsekvensutredninger og forsinkelser har Nordic Mining fått beskjed om at reguleringsplanen for Engebø-prosjektet ikke kan godkjennes uten at det foreligger nye opplysninger om bl.a. strømningsmønster, spredning av finpartikler med mer.Nordic Minings prosjekt på Engebø er blant de mest utredete landbaserte industriprosjekter noensinne. Vi forventer at vi har en regjering som samlet står bak innholdet i strategien og opptrer med konsensus.Norsk Bergindustri er dypt skuffet og stiller spørsmål ved troverdigheten til denne strategien. Dette handler ikke bare om Nordic Mining eller bergindustrien, men om Norges troverdighet som industriland. Vi opplever at regjeringen i arbeidet med mineralstrategien har holdt oss for narr", heter det.

Nyheter
Næringsliv