Skei Grande avviser Høyres helsepolitikk

Venstre-leder Trine Skei Grande går i rette med Høyres helsepolitikk, som hun mener vil undergrave det offentlige helsevesenet.

Trine Skei Grande. Foto: Scanpix
Politikk

På partiets landsstyremøte i Kristiansand lørdag sa Skei Grande at Venstre er sterk tilhenger av å bruke private løsninger som tilbyr tjenester det offentlige ikke har. Men hun advarte framtidige samarbeidspartnere mot å velge løsninger som svekker fellesskapet.- Med Høyres helsepolitikk er det ikke de viktigste, uløste oppgavene som blir løst av det private, det er de mest lønnsomme. De private kan velge hva de vil tilby, og det offentlige må betale uansett. Samtidig sitter det offentlig helsevesenet igjen med de vanskelige og ulønnsomme oppgavene, sa Skei Grande.Cherry picking Hun viste til USA, der ordningen kalles «cherry picking», en mulighet til å bare plukke de lavthengende og lettest tilgjengelige fruktene, og det på det offentliges regning.- Det er de friskeste og mest ressurssterke pasientene som går over til det private i et slikt system, og med dem lønnsomheten. Og med lønnsomhet kommer muligheten til å utkonkurrere det offentlige på lønninger. Derfor vil de beste legene og sykepleierne vil gå til de private aktørene, sa Venstres leder.Hun frykter at det offentlige blir sittende med svarteper: de mest kompliserte og kroniske tilfellene, men ikke de beste helsearbeiderne og fagmiljøene.- Venstre vil støtte fellesskapsløsninger, slik at folk velger dem først. Ikke fordi de er gratis, men fordi de også er best, sier Grande til NTB.HelseplanI sin tale i Kristiansand etterlyste hun en nasjonal helseplan med klart definerte og konkretiserte mål om hva helsevesenet skal gjøre, inkludert tilbudet som skal være på lokalsykehusene.Venstre mener minimumskravene er generell- og akuttkirurgi, fødetjeneste og grunnleggende anestesi, røntgen og laboratorietjenester.Skei Grande etterlyste også en opptrappingsplan for psykisk helse og et lavterskeltilbud med psykologhjelp i kommunehelsetjenesten.- Én av fem sykmeldinger er i dag knyttet til psykiske lidelser. Mer enn hver fjerde person som er uføretrygdet, har en form for psykise lidelse. Dette er nå blitt den aller vanligste grunnen til at folk blir uføre i store deler av sin yrkesaktive periode, advarer Skei Grande. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv