- Styreformann ansatte egen datter, er han inhabil?

Daglig leder og styreformann i et lite AS ansatte egen datter. Er han inhabil? Arntzen de Besche-advokat Per Andre Dagslet svarer.

Kvinne på jobb - Foto - Scanpix
Politikk

- Når daglig leder, som også er styreformann i et lite AS, ansetter egen datter: skal dette da styrebehandles grunnet habilitet, og skal vilkår godkjennes av styret? spør en leser.Advokat og partner Per Andre Dagslet i Arntzen de Besche svarer.- Et styremedlem eller daglig leder må ikke delta i behandling eller avgjørelse av spørsmål dersom han anses for å være inhabil. Dersom det foreligger inhabilitet, må spørsmålet behandles av de resterende styremedlemmene, sier han til HegnarOnline.Fremtredende særinteresse?Vurderingstemaet for om det foreligger inhabilitet, er ifølge advokaten om saken har slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående at medlemmet må anses for å ha fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken.- Datter til daglig leder/styreleder regnes som nærstående etter aksjeloven. Spørsmålet blir da om daglig leder/styreleder anses for å ha fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken.- Det er ikke tilstrekkelig hvis det kun er datteren som har en slik særinteresse, sier Dagslet videre.Imidlertid vil vedkommendes tilknytning til nærstående ifølge advokaten ofte være så tett at nærståendes særinteresse vil ha særlig betydning også for vedkommende.- Det er imidlertid for få opplysninger i spørsmålet til å gi et konkret svar på om daglig leder/styreleder regnes som inhabil i dette tilfellet, konkluderer Arntzen de Besche-advokaten.

Nyheter
Politikk