Tog kan bli prioritert fremfor vei

De kommende årene vil regjeringen bruke relativt sett mer av samferdselsbudsjettet på tog enn på vei.

Foto: Scanpix
Politikk

Investeringer og drift av jernbane har i flere år stått for en drøy tredel av de samlede bevilgningene til vei og bane. Andelen har siden 2002 ligget på rundt 36 prosent. Nå skal den opp til over 40 prosent, etter det Dagens Næringsliv kjenner til.Økningen vil skje som følge av satsingen på Intercity-forbindelsene og nærtrafikken rundt Oslo, ifølge signaler i den kommende Nasjonal transportplan (NTP).Fordelingen av veibevilgninger mellom by og distrikt vil også bli endret i den kommende NTP-perioden, ifølge avisen. Andelen til vei i og rundt storbyene vil bli foreslått økt, på bekostning av veiutbygging i distriktene. Senterpartiet skal ha gått med på dette.Regjeringens melding er varslet til etter påske. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv