Øygard ble onsdag kjent skyldig i seksuelle overgrep mot den nå 17 år gamle jenta fra hun fylte 14 år til anmeldelsen snaut to år senere. Han ble imidlertid frikjent for tiltalepunktet om ett samleie da hun var 13 år gammel, noe som vil bidra til å redusere straffen i forhold til tingrettens dom på fire års fengsel.Det er ventet at Øygards forsvarer, advokat Mette Yvonne Larsen, vil legge med påstand om en betydelig mildere straff enn hva aktor mener er riktig. Hun sa etter juryens kjennelse onsdag at man nå snakker «måneder, ikke år».Statsadvokat Klundseter poengterer at rettens straffeutmåling avhenger av hva de tre fagdommerne og fire lekfolkene finner bevist, både hva gjelder omfanget av overgrep og type overgrep.Larsen holder sin prosedyre etter Klundseter. (©NTB)